Siapakah 4 Orang Pertama yang Memeluk Islam?


Empat orang tersebut adalah keluarga dan shahabat Rasulullah, yang paling dekat dengan beliau shallallahu ‘alaihiwasallam. Seorang dari kalangan wanita, seorang dari kalangan pria, seorang dari kalangan budak, dan seorang dari kalangan anak-anak. Siapakah mereka?


Jawaban:


Dakwah yang pertama kali dilakukan nabiyullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat. Mereka adalah keluarga dan shahabat karib beliau. Empat orang pertama yang bersyahadat yakni:

Dari kalangan wanita: Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu 'anha, istri Rasulullah.

Dari kalangan pria: Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, sahabat Rasulullah.

Dari kalangan budak: Zaid bin Haritsah radhiyallahu 'anhu, pembantu & anak angkat Rasulullah.

Dari kalangan anak-anak: Ali bin Abi Thalib radhiayallahu 'anhu, sepupu & anak asuh Rasulullah.


Mereka radhiyallahum ajmain memeluk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah.


Rujukan: Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury


You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...