Berapakah Jumlah Anak Nabi Adam dan Hawa


Imam Abu Ja'far bin Jarir dalam kitab At Tarikh menyebutkan, Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan.  Demikian pula yang disampaikan Ibnu Ishaq. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan semua anak-anak Adam-Hawa tersebut.

Sumber lain menyatakan, Hawa melahirkan sebanyak 120 kali, setiap kelahiran dua anak sepasang, laki-laki dan perempuan. Yang paling tua: Qabil dan Qalima, dan yang paling  bungsu: Abul Mughits dan Ummul Mughits. 

Setelah itu, populasi manusia pun tersebar ke berbagai penjuru bumi. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1).

Menurut para ahli sejarah, sebelum Nabi Adam meninggal dunia, beliau ‘alaihissalam sempat melihat 400 ribu anak keturunannya. Wallahu a’lam.

Rujukan: Qashashul Anbiya karya Ibnu Katsir

#berkisahsirah #kiisah #kisahnabi #kisahrasul #nabidanrasul


You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...