Mengenal Bani Hasyim, Keluarga Rasulullah
Keluarga Rasulullah dikenal dengan Bani Hasyim, atau keluarga Hasyimiyah. Ialah salah satu bani ternama di antara suku Quraisy.

Nama bani diambil dari kakek beliau, Hasyim bin Abdu Manaf. Nama asli beliau adalah Amru. DijulukiHasyim karena beliau adalah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada jamaah haji di Makkah.

Masih ingat nama lengkap Rasulullah secara nasab?

Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib (Syaibah) bin Hasyim (Amru) bin Abdu Manaf (Al-Mughirah) bin Qushay (Zaid) bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr (Ialah Quraisy. Cikal bakal suku Quraisy).


You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...