Perang dalam Islam
“Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh (perang), tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Rasulullah selalu mengajarkan perdamaian. Perang hanya diizinkan Rasulullah jika memang muslimin terdesak dan dihadapkan pada musuh. Dengannya muslimin harus membela diri dan agama yang diyakini.

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, ‘Tuhan kami hanyalah Allah’…” (Q.S. Al-Hajj Ayat: 39-40).

Allah berfirman, “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah: 190).


#berkisahsirah #sirah #kisah #kisahislam #kisahislami #sejarahislam #perangdalamislam #ramadhan2018 #ramadan #sejarahramadhan #aktivitasramadhananak #anakmuslim #aktivitasramadhan #aktivitasanaks #parenting #parentingislami #14ramadhan

You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...