Inilah Ringkasan Profil Nabi Idris 'Alaihissalam


Nama: Idris bin Yarid, keturunan dari Syits bin Adam.

Masa hidupnya: 4833 – 4188 SM (umurnya: 645 tahun)

Diangkat jadi nabi pada tahun: 4350 SM (pada usia: 483 tahun)

Kaumnya: keturunan Syits, ada juga yang mengatakan keturunan Qabil.

Tempat diutus: Irak Al-Qadim (lama)

Penyebutannya dalam Al-Qur'an: dua kali

Mukjizat: 

(1) diturunkan oleh Allah tiga shuhuf (lembaran wahyu); 

(2) yang pertama kali menulis dengan qalam (pena) - Ibnu Katsir dalam Qashashul Anbiya menyebutkan, Syaits lah yang pertama kali menulis dengan pena, Nabi Idris mengumpulkannya.

(3) dikenal memiliki nasihat-nasihat bijak dan bahasa sastra (adab) seperti kalimat “khoirud dunyaa hasarotun, wa syarruha nadaamatun” (sebaik-baik dunia hanyalah kerugian, yang paling buruk dari dunia adalah penyesalan).

Wafat: diangkat kepada Allah, lalu diwafatkan di langit keempat.


sumber: ruqoyyah.com


You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...