Kisah Bumi Sebelum Diciptakannya Nabi AdamKisah Bumi Sebelum Diciptakannya Nabi Adam

Bumi dan alam semesta sudah tercipta sebelum diciptakannya manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula malaikat, jin, termasuk iblis dari kalangan jin.

Dahulu, bumi dihuni para jin. Mereka gemar merusak dan saling menumpahkan darah. Hal ini diketahui dari dalil firman Allah, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah (pengganti) di muka bumi.”

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al Baqarah: 30). Khalifah bermakna pengganti, yakni pengganti makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi.

Malaikat menyebutkan karakter makhluk yang tinggal di bumi tersebut; yang membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapakah makhluk tersebut. Namun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makhluk yang dimaksud ialah golongan jin. Mereka selalu berbuat kerusakan di bumi dengan melakukan maksiat. Mereka pula saling membunuh dan menumpahkan darah.

Allah kemudian mengutus Iblis untuk memerangi golongan jin tersebut. Iblis pun berhasil memerangi mereka. Setelah itu, Allah kemudian menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi.

Iblis sebelumnya merupakan hamba Allah yang baik. Namun ia menjadi pembangkang dan menolak perintah Allah ketika enggan sujud kepada Nabi Adam. Ia sombong karena merasa lebih baik dari manusia. Iblis dicipta dari api sementara Nabi Adam dibuat dari tanah.


----- 

BERKISAH SIRAH  

Kunjungi web kami: https://www.berkisahsirah.com/ 

Follow Instagram @berkisahsirah : https://www.instagram.com/berkisahsirah/ 

Join Grup Telegram: https://t.me/joinchat/EaY3JZtGi_MGYCIG

You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...